Bestyrelsen

Formand

Annette Vibeke Vestergaard

Medlemmer

Jakob Wolfsgruber Sulby
Peter Rasmussen

Suppleanter

Lars Jensen

Kasserer

Jakob Wolfsgruber Sulby


Seneste opslag fra bestyrelsen

 • Digitalisering af ledningsnettet
  Vi kommer rundt omkring i dag og kortlægger ledningsnettet 🙂
 • Generalforsamling 2024
  Hvilsager vand inviterer til generalforsamling onsdag den 13. marts kl 19.00. Vi lægger som sædvanen tro ud med det praktiske efterfulgt af fællesspisning. Dagsorden Referat Bilag Forslag til nye vedtægter Forslag til nyt takstblad Årsregnskab 2023
 • Ekstraordinær generalforsamling ’23
  Tak for en indholdsrig aften på seneste generalforsamling. Vi fik taget nogle gode diskussioner og nogle vigtige valg, hvor der altid er mange følelser involveret. Desværre endte vi med en amputeret bestyrelse og derfor indkalder vi til et ekstraordinært møde,… Læs mere: Ekstraordinær generalforsamling ’23
 • Generalforsamling 2023
  Bestyrelsen indkalder til årets generalforsamling onsdag den 29. marts, med 2 hovedpunkter: Fremtidige priser for vand og vandværkets fremtid.
 • Informationsmøde omkring sammenlægning af vandværket
  Tirsdag den 7. marts kl 19.00 inviteres der til informationsmøde i Hvilsager forsamlingshus, hvor AquaDjurs og Niras vil komme og fortælle om tilbuddet om en mulig sammenlægning. Efterfølgende vil bestyrelsen fremlægge alternative scenarier, som vi ser ind i, hvis vi… Læs mere: Informationsmøde omkring sammenlægning af vandværket
 • Økonomistatus
  Akutte indbetalinger På den seneste generalforsamling, blev det besluttet at alle skulle lave en ekstra indbetaling på 1.500 kr., for at driften kunne sikres året ud. Alle indbetalinger er nu modtaget – tak for det 🙂 Kvartalvis forbrugsafregning Vi har… Læs mere: Økonomistatus
 • Akutte indbetalinger
  Vi har for nyligt været rundt med et informationsark omkring, de akutte indbetalinger, som blev vedtaget på seneste generalforsamling. Vi har forsøgt at give så meget information, samtidig med, at holde indholdet til en énkelt side. I denne process, er… Læs mere: Akutte indbetalinger
 • Stor enighed om foreløbige prisstrigninger
  På den ekstraordinære generalforsamling, afholdt den 18. august 2022, var der stor tilslutning til bestyrelsens forslag om en akut kapitalindsprøjtning samt en prisstigning, som gælder frem til næste ordinære generalforsamling. Opsummering fra generalforsamlingen Gorm blev valgt til dirriget og styrrede… Læs mere: Stor enighed om foreløbige prisstrigninger
 • Tilbud om sammenlægning med Aqua Djurs
  Hvilsager vandværk er blevet kontaktet af Aqua Djurs og Auning vandværk omkring om evt. sammenlægning af vandværkerne under Aqua Djurs. Hvilsager vandværk fungerer i dag uden særlige driftsforstyrrelser og har kapacitet nok til alle brugere samt lidt flere. Vandværkets stand… Læs mere: Tilbud om sammenlægning med Aqua Djurs
 • Generalforsamling 2021
  Bestyrelsen for Hvilsager Vandværk indkalder hermed til den årlige generalforsamling. Efter generalforsamlingen vil der være kaffe og brød. Torsdag den 17. juni 2021, kl 19.00 i forsamlingshuset Dagsorden Valg af dirigent Formandens beretning Kasseren fremlægger regnskab Indkomne forslag Valg af… Læs mere: Generalforsamling 2021

Vedtægter