Hvilsager Vandværk er dit lokale vandværk placeret i Hvilsager by, tæt ved præstegården. Vandværket er forbrugerejet og har omkring 40 medlemmer.

Vandværkes boring vest for byen ved solnedgang.
Vandboringen vest for byen.

Vandværket blev stiftet i 1907 og er dermed et af de ældste på egnen. Råvandet hentes fra en 87 meter dyb boring lige vest for byen. Vandet renses og iltes før, det sendes ud til beboerne.

Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m3/år hvoraf kun ~19.000 m3 anvendes.

Besked fra bestyrelsen
Vandværket med kirken i baggrunden.
Vandværket.

Vandværket har en alarmlampe, øverst på stolpen med fuglehusene, som kan ses flere steder i byen. Kontakt straks bestyrelsen, hvis den lyser – så kan vi måske undgå vandmangel 😉

Nyheder

 • Cyberangreb mod vandværker
  DR har skrevet en artikel omkring større hackerangreb mod vand- og energisektoren. Hvilsager vandværk er imidlertid ikke følsom overfor disse typer angreb, da det er et ældre vandværk og intet er koblet på hverken netværk eller internettet. Så din vandforsyning er sikret fra vores side 🙂
 • Akutte indbetalinger
  Vi har for nyligt været rundt med et informationsark omkring, de akutte indbetalinger, som blev vedtaget på seneste generalforsamling. Vi har forsøgt at give så meget information, samtidig med, at holde indholdet til en énkelt side. I denne process, er nogle sætninger blevet skrevet lidt vagt, hvilket har ført til… Læs mere Akutte indbetalinger
 • Stor enighed om foreløbige prisstrigninger
  På den ekstraordinære generalforsamling, afholdt den 18. august 2022, var der stor tilslutning til bestyrelsens forslag om en akut kapitalindsprøjtning samt en prisstigning, som gælder frem til næste ordinære generalforsamling. Opsummering fra generalforsamlingen Gorm blev valgt til dirriget og styrrede slagets gang. Der blev lavet to ændringer til dagsordenen, så… Læs mere Stor enighed om foreløbige prisstrigninger
 • Vandanalyse 2021 – December
  Prøven er godkendt uden kommentarer.
 • Tilbud om sammenlægning med Aqua Djurs
  Hvilsager vandværk er blevet kontaktet af Aqua Djurs og Auning vandværk omkring om evt. sammenlægning af vandværkerne under Aqua Djurs. Hvilsager vandværk fungerer i dag uden særlige driftsforstyrrelser og har kapacitet nok til alle brugere samt lidt flere. Vandværkets stand er god og er løbende blevet vedligeholdt. Senest i 2019,… Læs mere Tilbud om sammenlægning med Aqua Djurs