Hvilsager Vandværk

Hvilsager Vandværk er dit lokale vandværk placeret i Hvilsager by, tæt ved præstegården. Vandværket er forbrugerejet og har omkring 40 medlemmer.

Vandværkes boring vest for byen ved solnedgang.
Vandboringen vest for byen.

Vandværket blev stiftet i 1907 og er dermed et af de ældste på egnen. Råvandet hentes fra en 87 meter dyb boring lige vest for byen. Vandet renses og iltes før, det sendes ud til beboerne.

Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m3/år hvoraf kun ~19.000 m3 anvendes.

Besked fra bestyrelsen
Vandværket med kirken i baggrunden.
Vandværket.

Vandværket har en alarmlampe, øverst på stolpen med fuglehusene, som kan ses flere steder i byen. Kontakt straks bestyrelsen, hvis den lyser – så kan vi måske undgå vandmangel 😉

Nyheder og meddelelser

 • Generalforsamling 2023
  Bestyrelsen indkalder til årets generalforsamling onsdag den 29. marts, med 2 hovedpunkter: Fremtidige priser for vand og vandværkets fremtid.
 • Informationsmøde omkring sammenlægning af vandværket
  Tirsdag den 7. marts kl 19.00 inviteres der til informationsmøde i Hvilsager forsamlingshus, hvor AquaDjurs og Niras vil komme og fortælle om tilbuddet om en mulig sammenlægning. Efterfølgende vil bestyrelsen fremlægge alternative scenarier, som vi ser ind i, hvis vi fortsætter som selvstændigt vandværk.
 • Pas på din vandmåler
  Nu er vinteren kommet over os og dermed også frosten 🥶. Husk, at det er dit eget ansvar, at din vandmåler er forsvarligt beskyttet mod frosten. De tåler det så dårligt og vi oplever desværre ind i mellem, at de går til. En ny måler koster ~1.000 kr + timeløn […]
 • Vandanalyser 2022
  Alle prøver er godkendt uden kommentarer og viser flotte resultater. Se detaljerne her under. Juni Oktober
 • Økonomistatus
  Akutte indbetalinger På den seneste generalforsamling, blev det besluttet at alle skulle lave en ekstra indbetaling på 1.500 kr., for at driften kunne sikres året ud. Alle indbetalinger er nu modtaget – tak for det 🙂 Kvartalvis forbrugsafregning Vi har ændret praksis fra halvårlige acontobetalinger til kvartalvis forbrugsafregning. Det betyder, […]