Generalforsamling 2024

Hvilsager vand inviterer til generalforsamling onsdag den 13. marts kl 19.00. Vi lægger som sædvanen tro ud med det praktiske efterfulgt af fællesspisning.

Dagsorden

 1. Valg af diriget og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabet 2023.
 4. Forslag til nyt takstblad.
 5. Forslag til vedtægtsændringer.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse. På valg er: Annette V. Vestergaard og Peter Rasmussen.
 8. Valg af suppleant. På valg er Lars Jensen.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Referat

Bilag

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nyt takstblad

Årsregnskab 2023