Om vandværket

Hvilsager Vandværk er vores lokale vandværk placeret i Hvilsager by, tæt ved præstegården. Vandværket er forbrugerejet og har omkring 40 medlemmer.

Vandværkes boring vest for byen ved solnedgang.
Vandboringen vest for byen.

Vandværket blev stiftet i 1907 og er dermed et af de ældste på egnen. Råvandet hentes fra en 87 meter dyb boring lige vest for byen. Vandet renses og iltes før, det sendes ud til beboerne.

Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m3/år hvoraf der maksimalt anvendes 19.000 m3.

Er alt som det skal være?
Vandværket med kirken i baggrunden.
Vandværket.

Vandværket har en alarmlampe, øverst på stolpen med fuglehusene, som kan ses flere steder i byen. Kontakt straks bestyrelsen, hvis den lyser – så kan vi måske undgå vandmangel 😉