Kontakt

Akut henvendelse

Er der problemer med vandforsyningen, så ring til formanden på telefon +45 51743656.

Regning

Har du spørgsmål til en regning? Kontakt vores kasserer på vandværkets mail nedenfor.

Øvrigt

Alle andre henvendelser kan skrives til vores mail på hvilsagervand@proton.me, hvor alle mails opbevares fortroligt 🙂