Forfatter: Jakob Wolfsgruber Sulby

Vi kommer rundt omkring i dag og kortlægger ledningsnettet 🙂
Vi inviterer til arbejdsdag lørdag den 20. april kl. 9.30. Dagen vil stå på en masse forskellige praktiske opgaver, hvor alle kan være med. Det kan fx være rengøring af naturen omkring boringen, montering af diverse udstyr m.m. Giv gerne besked til hvilsagervand@proton.me, hvis du kan deltage, så vi kan være på forkant med opgaverne […]
Hvilsager vand inviterer til generalforsamling onsdag den 13. marts kl 19.00. Vi lægger som sædvanen tro ud med det praktiske efterfulgt af fællesspisning. Dagsorden Referat Bilag Forslag til nye vedtægter Forslag til nyt takstblad Årsregnskab 2023
Vi holder hovedrengøring i vandværket søndag den 27. august. Her vil vi slukke for vandet i løbet af formiddagen og tænder først igen over middag, så I vil muligvis være uden vand i op til 4 timer.
Tak for en indholdsrig aften på seneste generalforsamling. Vi fik taget nogle gode diskussioner og nogle vigtige valg, hvor der altid er mange følelser involveret. Desværre endte vi med en amputeret bestyrelse og derfor indkalder vi til et ekstraordinært møde, der primært vil handle om genetableringen af bestyrelsen. Vi går en meget spændende periode i […]
Bestyrelsen indkalder til årets generalforsamling onsdag den 29. marts, med 2 hovedpunkter: Fremtidige priser for vand og vandværkets fremtid.
Tirsdag den 7. marts kl 19.00 inviteres der til informationsmøde i Hvilsager forsamlingshus, hvor AquaDjurs og Niras vil komme og fortælle om tilbuddet om en mulig sammenlægning. Efterfølgende vil bestyrelsen fremlægge alternative scenarier, som vi ser ind i, hvis vi fortsætter som selvstændigt vandværk.
Nu er vinteren kommet over os og dermed også frosten 🥶. Husk, at det er dit eget ansvar, at din vandmåler er forsvarligt beskyttet mod frosten. De tåler det så dårligt og vi oplever desværre ind i mellem, at de går til. En ny måler koster ~1.000 kr + timeløn til en håndværker. Derudover, vil […]
Alle prøver er godkendt uden kommentarer og viser flotte resultater. Se detaljerne her under. Juni Oktober
Akutte indbetalinger På den seneste generalforsamling, blev det besluttet at alle skulle lave en ekstra indbetaling på 1.500 kr., for at driften kunne sikres året ud. Alle indbetalinger er nu modtaget – tak for det 🙂 Kvartalvis forbrugsafregning Vi har ændret praksis fra halvårlige acontobetalinger til kvartalvis forbrugsafregning. Det betyder, at vi fremover kun vil […]