Ekstraordinær generalforsamling ’23

Onsdag den 19. april kl. 19.00 i forsamlingshuset

Tak for en indholdsrig aften på seneste generalforsamling. Vi fik taget nogle gode diskussioner og nogle vigtige valg, hvor der altid er mange følelser involveret. Desværre endte vi med en amputeret bestyrelse og derfor indkalder vi til et ekstraordinært møde, der primært vil handle om genetableringen af bestyrelsen.

Vi går en meget spændende periode i møde, hvor arbejdet med at skabe et solidt fundament for vandværket skal videreføres. Her er alle idéer og tanker er velkommende for sammen finder vi frem til den bedst mulige fremtid for vandværket.

Vi ville meget gerne have 5 medlemmer, men det kræver en ændring af vedtægterne, som kun kan gennemføres på en ordinær generalforsamling. Så det må desværre vente.

Vi inviterer alle til at deltage og er spændte på, hvem der tilbyder sig til posterne til, at genopbygge fundamentet. Vandværket har desværre en ret dårlig historisk fordeling mellem mandlige og kvindelige bestyrelsesmedlemmer – så kom bare damer 🙂

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Velkomst og introduktion.
 3. Justering af tilslutningsafgift.
 4. Valg af bestyrelse.
  • Peter Rasmussen på valg, ønsker ikke genvalg.
  • Jesper Jagd Kristensen på valg, ønsker ikke genvalg.
 5. Valg af suppleant.
  • Lars Jensen på valg, ønsker ikke genvalg.
 6. Eventuelt.

Aftenen vil som altid afsluttes med kaffe og kage 🙂

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Categories: