Priser

Vandpriser

Vores prismodel baseres på ens årlige forbrug af vand. Langt de fleste vil høre under almindelige forbrugere med et m3-forbrug under 500 m3. Nogle ganske få, bruger mere end dette og betegnes som storforbrugere.

Afgift for ledningsført vand

Vandværket opkræver en afgift for staten, der hedder: Afgift for ledningsført vand. Den ændrer sig for tid til anden og er lige nu på 6,37 kr./m3. Dette kommer i tillæg til vandprisen ovenfor.

Detajlerne omkring afgiften kan findes på retsinformation.dk.

Øvrige priser

  • Ny vandmåler: Indkøbspris omkring 1.000 kr ink. moms + håndværker.
Note: Priserne er sidst forhandlet på den ordinære generalforsamling 2023: Generalforsamling 2023.