Stor enighed om foreløbige prisstrigninger

På den ekstraordinære generalforsamling, afholdt den 18. august 2022, var der stor tilslutning til bestyrelsens forslag om en akut kapitalindsprøjtning samt en prisstigning, som gælder frem til næste ordinære generalforsamling.

Opsummering fra generalforsamlingen

Gorm blev valgt til dirriget og styrrede slagets gang. Der blev lavet to ændringer til dagsordenen, så den gav mulighed for at forkaste forslaget samt tilføjelse af et eventuelt punkt.

Bestyrelsesformanden informerede omkring den nuværende økonomiske situation, som betyder, at der ikke er penge nok til resten af året uden indgriben.

Bestyrelsen fremlagde to mulige tiltag, som vil holde driften kørende indtil næste år:

  1. En akut kapitalindsprøjtning på 1500 kr pr matrikkelnummer.
  2. Takststigninger der gælder for 2. halvår af 2022 og frem til næste ordinære generalforsamling.

Begge forslag blev, efter en del drøftelse, vedtaget uden nej-stemmer. Alle medlemmer kan derfor forvente en ekstraopkrævning på 1500 kr i løbet af september. De nye takster er som følger:

  • Fast afgift / Abonnement: 1500 kr.
  • Normal pris: 5 kr./m3
  • Nedsat pris efter 500 m3: 4 kr./m3

På næste ordinære generalforsamling, vil bestyrelsen fremlægge 3 nye takstmodeller, som fordeler prisstigningerne mere jævnt mellem almene- og storforbrugere.

Tak for et godt møde til alle 29 fremmødte 🙂