Akutte indbetalinger

Vi har for nyligt været rundt med et informationsark omkring, de akutte indbetalinger, som blev vedtaget på seneste generalforsamling. Vi har forsøgt at give så meget information, samtidig med, at holde indholdet til en énkelt side. I denne process, er nogle sætninger blevet skrevet lidt vagt, hvilket har ført til en del spørgsmål. Disse vil vi forsøge at besvare her.

Hvorfor indbetalinger i stedet for et lån?

Alternativt til indbetalingerne, kan vi tage et lån. Det vil betyde, at vi ikke skal opkræve disse indbetalinger nu, men på den lange bane, vil det være dyrere. Og da vi er et I/S, vil det betyde at vi alle kommer til, at hæfte for lånet og ikke kun vandværket.
Derfor har vi foreslået kontante indbetalinger, da det var en størrelsesorden og med en tidsfrist, som vi forventer alle kan være med til. Det blev anset som den bedste løsning på et træls problem og blev godkendt på generalforsamlingen i august.

Hvor fører mobilepay nummeret og kontonummeret til?

Uanset hvilken måde du betaler på, ender beløbet på vandværkets bankkonto.

  • Kontonummeret, er vandværkets konto hos Danske Bank.
  • MobilePay nummeret er kassererens private MobilePay. Her føres pengene i første omgang til ham og derefter til vandværkets konto hos Danske Bank. Det er tilføjet som et alternativ betalingsløsning, for at gøre det lettere.
Bliver indbetalingerne ikke registreret i regnskabet?

Jo, det kan du tro. Alle indbetalinger bliver registreret som en kontantindbetaling. Da det ikke er en vare vi har solgt, men en ekstraordinær indbetaling, er regnskabsreglerne lidt anderledes og vi bør derfor ikke sende en opkrævning på dette beløb. Hvis vi gjorde det, ville det ende på vores opgørelse over solgte varer og få det til at ligne et kunstigt overskud.
I stedet, registreres alle indbetalinger som kontant indbetalinger. Det kan lade sig gøre, fordi vi er et I/S, hvor alle medlemmer er medejere. Her er et billede af, hvordan det ser ud i regnskabet:

Kontante indbetalinger i regnskabet. Bemærk at beløbende er med omvendt fortegn og der er derfor d.d. indbetalt 24.000 kr. ud af ca. 60.000 forventede.

Categories: