Tilbud om sammenlægning med Aqua Djurs

Hvilsager vandværk er blevet kontaktet af Aqua Djurs og Auning vandværk omkring om evt. sammenlægning af vandværkerne under Aqua Djurs.

Hvilsager vandværk fungerer i dag uden særlige driftsforstyrrelser og har kapacitet nok til alle brugere samt lidt flere. Vandværkets stand er god og er løbende blevet vedligeholdt. Senest i 2019, hvor der blev lagt nye rør ned til selve boringen.

Hvilsager vandværk er en non-profit frivillig forening, og derfor kan vi levere vand til vore brugere til meget billige priser af 2,75 kr/m3. Desuden er vandkvaliteten fin og overskrider normalt ikke nogen grænseværdier i prøverne.

Ved en evt. sammenlægning, vil vandboringen i Hvilsager blive lukket og vandforsyningen vil komme fra Løvenholmskoven, som har et stort vandreservoir med vand nok til at forsyne store dele af Norddjurs kommune og lidt i Syddjurs. En sammenlægning vil i første omgang betyde følgende for den enkelte husstand:

  1. Der skal graves nye vandledninger ned til at forbinde til Aqua Djurs.
  2. Nogle vandledninger vil skulle skiftes for at modstå det nye kraftigere vandtryk.
  3. Vandforsyningen bliver serviceret og vedligeholdt af Aqua Djurs.
  4. Vandprisen vil stige de første år for, at betale for overgangen til Aqua Djurs. Den vil stige til et sted mellem 6 og 8 kr/m3, hvorefter den nok vil falde til ~5 kr/m3. Priserne er et gæt fra vores side, så det kan se anderledes ud.
  5. Indflydelsen på vores vand og vores vandforsyning vil blive indskrænket til én enkelt plads i bestyrelsen, hvor vi i dag råder selv over det hele.

Da bestyrelsen er glad for deres arbejde og vi har tilfredse kunder, er det derfor som udgangspunkt, ikke interessant at lave en sammenlægning nu. Med denne beslutning tilgodeser vi de fleste af vore brugere. I er selvfølgelig velkomne til at kontakte bestyrelsen med spørgsmål eller kommentarer til vores beslutning.

Categories: