Økonomistatus

Akutte indbetalinger

På den seneste generalforsamling, blev det besluttet at alle skulle lave en ekstra indbetaling på 1.500 kr., for at driften kunne sikres året ud. Alle indbetalinger er nu modtaget – tak for det 🙂

Kvartalvis forbrugsafregning

Vi har ændret praksis fra halvårlige acontobetalinger til kvartalvis forbrugsafregning. Det betyder, at vi fremover kun vil fakturere for det reelle forbrug. Målet med dette skifte er bl.a:

  1. Øge forbrugerens kontrol over vandregningen.
  2. Mindske størrelsen på den enkelte opkrævning.
  3. Øge stabiliteten af indbetalinger, så kontoudsving minimeres.

Driften

I september, rundede vandværket et minimum på kun 10.000 kr. på kontoen. Kort her efter, begyndte de første akutte indbetalinger, at strømme ind, hvilket sikrede driften året ud og godt ind i 2023.

De første opkrævninger med ny takst er også blevet indbetalt og indbetalinger sker løbende måneden ud. Det ser ud til, at driften også er sikret i det lange løb, men det afhænger også af både inflationen og energikrisen.

Næste skridt

Det næste skridt er som aftalt godkendelse af nye takster, som aftalt på seneste generalforsamling. Målet vil være, at sikre driften på den lange bane, mens der rettes op på prisforskellen mellem almindelige- og storforbrugere. Generalforsamlingen forventes afholdt som normalt i løbet af april og maj.

Categories: