Generalforsamling 2021

Bestyrelsen for Hvilsager Vandværk indkalder hermed til den årlige generalforsamling. Efter generalforsamlingen vil der være kaffe og brød.

Torsdag den 17. juni 2021, kl 19.00 i forsamlingshuset

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kasseren fremlægger regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse (Gudmund ønsker ikke genvalg)
 6. Valg af suppleant
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Vi ser frem til din deltagelse

Referat

 1. Valg af dirigent: Karsten Olsen
 2. Formandens beretning: Vedtaget
 3. Kasseren fremlægger regnskab: Godkendt
 4. Indkomne forslag:
  1. Prøveresultater på hjemmesiden?
  2. Husk revisionsgennemgang inden mødet
  3. Vandanalyser
 5. Valg af bestyrelse (Gudmund ønsker ikke genvalg): Jakob Wolfsgruber Sulby valgt
 6. Valg af suppleant: Grethe Torp valgt
 7. Valg af revisor: Jens Thomsen
 8. Valg af revisorsuppleant: Lone
 9. Eventuelt

Categories: