Hjem


Dit lokale vandværk i Hvilsager

Vandværket Bestyrelsen Vandkvalitet Sidste nyt Galleri Kontakt

Hvilsager Vandværk:

Hvilsager vandværk er et lille, forbrugerejet vandværk med 42 medlemmer i Hvilsager by og nærmeste omegn.

Vandværket blev stiftet i 1907 og er dermed et af de ældste på egnen.

Råvandet hentes fra en 87 m. dyb boring umiddelbart vest for byen. Efter filterbehandling i sandfilter og iltning sendes drikkevandet ud til forbrugerne via en rentvandstank.

Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m3 om året af hvilke ca. 19.000 m3 udnyttes.

Vandets kvalitet kan læses på anden side her på hjemmesiden.

Hvilsager vandværks årlig general forsamling finder sted i marts måned i Hvilsagers sogns forsamlingshus og alle er velkommen til at deltage. (se menuen 'Sidste nyt')

Læs mere om Hvilsager Vandværk her:
HISTORISK OM HVILSAGER VANDVÆRK(med citater fra protokollerne)(PDF format)